Imbak para sa Oktubre, 2011

Bagong Tricks

Sa sobrang dami ng makikitang bagong produkto ng teknolohiya ngayon, marami dito ay lubusang napapakinabangan sa wastong pag gamit at malaking tulong sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Pero papaano na lamang ang mga gumagamit nito para samantalahin o abusuhin ang karapatan sa pagiging pribado ng isang indibidwal.

Unang Senaryo: Nasa loob ka ng isang pribadong kwarto o room. Hindi ka komportable sa paligid kahit na selyado at alam mo na ikaw lang ang naroroon. Paano mo malalaman kung may mga hidden camera na nakalagay sa loob?

Heto ang ilan sa mga tip na pwede nyong gamitin:

How to Detect Hidden Camera in Trail Room?

In front of the trial room take your mobile and make sure that mobile can make calls……..
Then enter into the trail room, take your mobile and make a call…..
If u can’t make a call……!!!!
There is a hidden camera……
This is due to the interference of fiber optic cable during the signal transfer……

Please forward this to your friends to educate this issue to the
public……To prevent our innocent ladies from HIDDEN CAMERA………..

Pinhole Cameras in Changing Rooms of Big Bazaar, Shoppers Stop?

A few days ago, I received this text message:
Please don’t use Trial room of BIG BAZAAR there are pinhole cameras to make MMS of young girls.
So, please forward to all girls. Also forward to all boys who have sisters and girlfriends.

Don’t be shy in forwarding this message. Because its about protecting the integrity of all girls & ladies.

Pangalawang Senaryo: Nagpunta ka sa loob ng CR/restroom o isang room na may malaking salamin. Paano mo malalaman kung 2-Way Mirror ito. Ibig sabihin, maaaring may nakakakita sa iyo sa kabilang kwarto na nakatakip lamang ang salamin samantalang hindi mo sya nakikita dahil nga may salamin.

Heto ang pwede mong gawin:

HOW TO DETECT A 2-WAY MIRROR?

When we visit toilets, bathrooms, hotel rooms, changing rooms, etc., How many of you know for sure that the seemingly ordinary mirror hanging on the wall is a real mirror, or actually a 2-way mirror I.e., they can see you, but you can’t see them. There have been many cases of people installing 2-way mirrors in female changing rooms or bathroom or bedrooms.

It is very difficult to positively identify the surface by just looking at it. So, how do we determine with any amount of certainty what type of Mirror we are looking at?

CONDUCT THIS SIMPLE TEST:

Place the tip of your fingernail against the reflective surface and if there is a GAP between your fingernail and the image of the nail, then it is a GENUINE mirror.

However, if your fingernail DIRECTLY TOUCHES the image of your nail, then BEWARE, IT IS A 2-WAY MIRROR! (There may be someone seeing you from the other side). So remember, every time you see a mirror, do the “fingernail test.” It doesn’t cost you anything. It is simple to do.

This is a really good thing to do. The reason there is a gap on a real mirror, is because the silver is on the back of the mirror UNDER the glass.

Whereas with a two-way mirror, the silver is on the surface. Keep it in mind! Make sure and check every time you enter in hotel rooms.

Ikatlong Senaryo: Magwi-withraw ka ng pera sa ATM na magisa. Biglang may lumapit sa iyo na hindi mo alam kung ano ang pwedeng gawin ng wala kang kalaban-laban. Huwag mag-panic. Gawin lamang ito:

When a thief forced you to take money from the ATM, do not argue or resist, you might not know what he or she might do to you. What you should do is to punch your PIN in the reverse…

Eg: If your PIN is 1234, you punch 4321.

The moment you punch in the reverse, the money will come out, but will be stuck into the machine half way out and it will alert the police without the notice of the thief.

Every ATM has it; It is specially made to signify danger and help. Not everyone is aware of this.

Advertisements

Bulilit Rocks!

Mas mabuti pa ito paglibangan ng mga bata kesa puro computer games ang pag-ubusan ng oras..

Galing..

Stay HUNGRY.. Stay FOOLISH

Steve Jobs 1955-2011

..he will be remembered..

RIP Mr. Steve Jobs..


Advertisements
%d bloggers like this: